2012 - do chwili obecnej Kierownik ponad 2-letniego (2,4 miesiące) Szkolenia z Muzykoterapii Klinicznej i Psychodramy Muzycznej w Warszawie

2012 - do chwili obecnej kierownik Kursu Psychodramy oraz Kursu "Techniki specyficzne psychoterapii"  dla lekarzy i psychologów ubiegających się o certyfikat psychoterapeuty, organizowanego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

2012 - do chwili obecnej Kierownik Pracowni Muzykoterapii w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

2012 - do chwili obecnej adiunkt w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi (na Kierunku Muzykoterapia)

2008 - do chwili obecnej adiunkt w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Al. Sobieskiego 9

1998 - 2005 - adiunkt w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, Kierownik  3-letniej specjalizacji w zakresie muzykoterapii (3-letnie studia wieczorowe licencjackie). Współpracuje również od 10 lat na stanowisku adiunkta w Akademii Pedagogiki Specjalnej.

1996 - 2012 - prowadząca obok muzykoterapii także psychodramę dla pacjentów Kliniki Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii

1994 - do chwili obecnej - obecność w "International Who's Who In Music And Musicians' Direction" , a także w "2000 Outstanding Musicians of the 20th Century" wydawanym przez International Biographical Centre, Cambridge, England

1992 - do chwili obecnej - wydawca jedynego w Polsce czasopisma "Muzykoterapia", organu Grupy Roboczej Muzykoterapii Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP

1991 - 1999 jedyny ekspert z Polski w międzynarodowym programie UNESCO "Arts in Hospital"

1985 - do chwili obecnej - założycielka i przewodnicząca Grupy Roboczej "Muzykoterapia" w Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W ramach działalności tej Grupy organizuję liczne seminaria naukowe i konferencje ogólnopolskie, np. w 1994 r. Międzynarodową Konferencję na temat Muzykoterapii w Radziejowicach, z udziałem m.in. prof. psychologii Edith Lecourt z Paryża (autorki licznych książek nt. muzykoterapii) i Ann Sloboda, muzykoterapeutki z Londynu.

1983 - do chwili obecnej - adiunkt w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

1975 - do chwili obecnej - prowadząca Międzyklinicznej Pracowni Muzykoterapii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W ostatnich latach Pracownia ta należy do Kliniki Nerwic.

1971 - do chwili obecnej - praca z pacjentami psychotycznymi i neurotycznymi w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

1993 - 2002 - studia psychodramy Morenowskiej w Europejskim Instytucie Psychodramy w Niemczech (Psychodrama-Institut fur Europa e.V. PifE): I etap u Evy Roine z Oslo, II etap u Berndta Fichtehofera z Berlina, zakończony superwizją, pracą dyplomową i egzaminem oraz certyfikatem międzynarodowym uprawniającym do samodzielnego prowadzenia psychodramy, otrzymanym w 2002 r.

1994 - 1998 - reprezentant Polski w Europejskim Komitecie ds. Muzykoterapii

1993 - 1995 studia somatoterapii u dr Richarda Meyera w Lipsheim k/Strasbourga i uzyskanie certyfikatu somatoterapeuty i somatoanalityka w 1995 r

1991 - 1998 - reprezentant Polski i ekspert w międzynarodowym programie UNESCO "Sztuka w szpitalu"

1991 - uzyskanie certyfikatu psychoterapeuty wydany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

1985 - 2012  Przewodnicząca Grupy Roboczej Muzykoterapia w Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychoatrycznego

1982 - obrona doktoratu z muzykoterapii i psychologii muzyki na Uniwersytecie Warszawskim

1980 - członek Związku Kompozytorów Polskich, od 1985 r. członek zwyczajny ZKP

1970 - 1971 uzupełniające studia z zakresu psychoterapii, psychiatrii i psychologii klinicznej w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (m.in. na wykładach doc. Kazimierza Jankowskiego).

1970 - 1971 - muzykoterapeuta w Sanatorium dla Nerwowo Chorych na ul. Dolnej 42 w Warszawie

1970 - dyplom z muzykologii w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego i równolegle prywatne wyższe studia w klasie fortepianu u prof. Władysława Kędry (wykładowcy w Klasie Mistrzowskiej w Akademii Muzycznej w Wiedniu i  w Akademii Muzycznej w Łodzi)

1965 - ukończenie Liceum Muzycznego w Warszawie w klasie fortepianu