W 1972 r. rozpoczęłam szkolenia w muzykoterapii, początkowo w ramach ogólnopolskich szkoleń psychoterapeutycznych prowadzonych przez prof. S. Ledera, a od 1987 r. rozpoczęłam samodzielne szkolenia i zostałam kierownikiem naukowym kursu "Muzykoterapia w różnych zakresach medycyny" w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. W późniejszych latach była tez kierownikiem naukowym kursu organizowanego przez CMKP dla osób ubiegających się o certyfikat psychoterapeuty pt. "Techniki specyficzne psychoterapii", obejmującego muzykoterapię, psychorysunek i psychodramę.

Od 1998 r. rozpoczęłam ponad 2-letnie Szkolenie w Muzykoterapii w ramach działalności Grupy Roboczej Muzykoterapia Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP, które prowadzę do chwili obecnej. Jest to szkolenie 2-etapowe, zakończone uprawnieniami do zawodu.

Otwarta jestem na współpracę zagraniczną (prowadziłam wielokrotnie warsztaty w Niemczech i seminaria w Paryżu na Uniwersytecie Rene Decartesa). Od lat przyjmuje też stażystów z różnych krajów na staż w Klinice Nerwic IPiN (ostatnio z Paryża). Istnieje także możliwość udziału w dwuletnim i dwuetapowym szkoleniu dla członków Grupy Roboczej Muzykoterapia SNPPTP (zob. nabór na szkolenia).

Oprócz szkoleń prowadzona jest grupa superwizyjna dla muzykoterapeutów oraz trening własny dla osób szkolacych się w muzykoterapii.

Ponadto prowadzona jest grupa terapeutyczna metodą psychoterapii grupowej i psychodramy