Nabór na szkolenia z muzykoterapii klinicznej i psychodramy oraz psychoterapii muzycznej rozpoczyna się w maju i na przełomie sierpnia i wrzesnia każdego roku. Zajęcia mają formę warsztatów organizowanych raz w miesiącu, w weekend i odbywają się w Warszawie. Każdy cykl szkoleń rozpoczyna się w listopadzie.

W szkoleniu mogą uczestniczyć cztery grupy zawodowe (w tym także studenci odpowiednich kierunków):

  • muzycy, muzykolodzy i muzykoterapeuci (dla pogłębienia swojej wiedzy)
  • psycholodzy
  • pedagodzy
  • lekarze (sporadycznie zgłaszają się pielęgniarki i terapeuci zajęciowi)

 

Koszt szkolenia miesięcznie wynosi 220 zł (dwa dni weekendowe)
Zgłoszenia przyjmowane są internetowo na adres: elgal@sadyba.elartnet.pl oraz galinska@ipin.edu.pl  

Dodatkowe informacje mozna uzyskać pod nr telefonicznym   (0-22) 642-95-16 lub 0 500 236 029.
 

 

SZKOLENIE  Z  MUZYKOTERAPII i PSYCHODRAMY     

Rozpoczyna się 23/24 listopada b.r. Obejmuje wszystkie zagadnienia ważne dla psychoterapii. Odbywa się w Warszawie raz w miesiącu w weekend, w formie warsztatów. Prezentuje nowoczesną i skuteczną metodę terapii i dydaktyki. W odróżnieniu od wielu innych szkoleń, jest kierowane przez klinicystę, muzykoterapeutę od ponad 30 lat oraz terapeutę i trenera psychodramy, który wie, na czym polega proces terapeutyczny i potrafi go prowadzić.

Pierwszy etap dotyczy: nawiązywania pierwszego kontaktu z pacjentem neurotycznym a psychotycznym, identyfikacji siebie poprzez muzykę, zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń komunikacji, budowania własnej odrębności i „struktury”, pracy z ciałem, w tym także z objawem chorobowym, trudności seksualnych, problematyki rodzinnej oraz wyznaczania własnych celów, zwłaszcza odległych i ich realizacji, diagnozowania i formowania struktury grupy muzykoterapeutycznej, itd.

            Wym. zagadnienia są realizowane przy użyciu technik narracyjnych kierowanej muzyką wyobraźni oraz technik z użyciem instrumentów muzycznych i głosu. Prezentowane są trzy metody psychodramy muzycznej oraz zabawy muzyczne i elementarne muzykowanie wg systemu Orffa, możliwe do wykorzystania także w pracy z dziećmi.

Drugi etap obejmuje metodę „portretu muzycznego”, jako pracę z pojedynczym pacjentem na tle i z pomocą grupy – diagnozującą i regulującą treści i struktury Ja. Jest to metoda terapii  tożsamości, diagnozująca mechanizmy osobowościowe choroby, budująca „struktury” u pacjenta (np. poprzez „kodowanie muzyczne” w celu instalacji ego, w oparciu o mechanizm entrainment; odpowiednik muzycznego NLP ), dokonująca reparacji głębokich urazów emocjonalnych i integrująca osobowość, za pomocą psychodramy Morenowskiej. Pacjent otrzymuje tu informację zwrotną od terapeuty w postaci lustra muzycznego (utwory dobrane do cech osobowości). Podczas szkolenia można poznać zasady programowania muzyki, zrozumieć specyfikę percepcji muzyki, komunikacji i myślenia muzycznego w terapii, diagnostyczną i terapeutyczną rolę instrumentów muzycznych, czyli poznać warsztat muzykoterapeuty.

Do szkolenia kwalifikowane są 4 grupy zawodowe: muzyczna, psychologiczna, pedagogiczna i medyczna oraz studenci wym. kierunków, które mogą wstąpić do Gr. Roboczej Muzykoterapia Sekcji Naukowej Psychoterapii Pol. Tow. Psychiatr. (SNP PTP).

Szkolenie jest akredytowane przez SNP PTP w takim sensie, że osoba ubiegająca się o certyfikat psychoterapeuty może zaliczyć tu obowiązujące 260 godz. treningu własnego. Prezentuje ono autorski system muzykoterapii dr n. hum. Elżbiety Galińskiej. Pokazuje na czym polega proces terapeutyczny każdej z prezentowanych technik i daje przykłady pracy z pacjentami. Kierownik naukowy szkolenia posiada certyfikat psychoterapeuty PTP,  certyfikat Psychodrama Institut für Europa oraz certyfikat Międzynarod. Tow. Somatoterapii i Somatoanalizy w Strasbourgu. Jest przewodniczącą Grupy Roboczej Muzykoterapia  w Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP (SNP PTP). Jest wieloletnim b. reprezentantem Polski w Europ. Komitecie ds. Muzykoterapii i ekspertem w programie międzynarod. UNESCO Arts in Hospital; jest członkiem Krajowej Rady Muzykoterapii; pracuje jako adiunkt w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Akademii Muzycznej w Łodzi. Prowadzona jest też grupa superwizyjna z muzykoterapii oraz gr. terapeutyczna metodą psychodramy. (0-22) 642-95-16; 0-500-236-029 elgal@sadyba.elartnet.pl; www.muzykoterapia.org.pl

 

galinska@ipin.edu.pl