Celem szkolenia jest pokazanie na czym polega proces terapeutyczny w muzykoterapii, a zatem jak każda z prezentowanych technik ujmowana jest w procesie diagnozy i terapii. Podczas szkolenia prezentowane są techniki muzykoterapii percepcyjnej tzw. techniki kierowanej wyobraźni oraz techniki relaksacyjne, a także techniki z użyciem instrumentów muzycznych (ekspresja siebie, interakcje muzyczne, psychodrama muzyczna, techniki głosowe "voice therapy"). Prezentuję również metodę "portretu muzycznego", która diagnozuje i harmonizuje strukturę "ja" pacjenta, pozwala zrozumieć jak struktura ta uformowała się i jakie ma ona konsekwencje dla nieprawidłowego funkcjonowania pacjenta oraz pozwala zrozumieć mechanizmy osobowościowe danego zaburzenia i sposoby ich terapii. Jest ona metodą obejmującą bogactwo różnorodnych technik i stanowi formę terapii tożsamości. W pierwszym etapie kolejne warsztaty prowadzone są cyklami zagadnień np. dotyczą emocji, komunikacji, pracy z ciałem, problematyki rodzinnej, realizacji odległych celów, problematyki zależności, a także struktury grupy itd. Rozpoczynają się one od zabaw muzycznych typu ćwiczeń Orffowskich, które mogą być stosowane w pracy z dziećmi.

Prowadzone przeze mnie szkolenia w muzykoterapii mają formę warsztatów, a więc każde zajęcia przebiegają w warunkach zbliżonych do tych, jakie napotykamy podczas pracy z pacjentami, choć każdorazowo włączana jest analiza procesu grupowego i procesu terapeutycznego prezentowanych technik. Częścią szkolenia są też wykłady teoretyczne i opisy przypadków pacjentów (case study).

Ogólnie szkolenie pozwala zrozumieć proces komunikacji muzycznej oraz myślenia muzycznego w muzykoterapii psychoz i nerwic, zaburzeń osobowości oraz anorexii i bulimii. Uczy też programowania muzykii do terapii i posługiwania sie instrumentem muzycznym. Szkolenie daje umiejętności pracy nie tylko z osobami wykazującymi zaburzenia psychiczne, lecz także z osobami zdrowymi, np. z młodzieżą szkolną, gdyż ukierunkowane jest na uruchamianie procesu rozwoju osobowości człowieka. Stąd osoby w nim uczestniczące mogą z niego skorzystać także w zakresie własnego rozwoju.

Szkolenie trwa ponad dwa lata, ze względu na przerwę wakacyjną. Zajęcia odbywają się w postaci warsztatów organizowanych raz w miesiącu, w weekendy, prowadzonych w Warszawie.

Szkolenie w zakresie psychodramy oraz grupa terapeutyczna odbywają się w piątek, raz w miesiącu, w godzinach 15:30 --20:00. Wszelkie informacje na temat miejsca szkolenia można uzyskać pod numerem (0-22) 642-95-16 lub 0 500 236 029

Zgłoś się, aby wziąć udział w kursie.