Jestem autorką ponad 100 prac naukowych z zakresu muzykoterapii, muzykologii i psychologii muzyki (polskich i zagranicznych).

Opracowałam "Dzieje poglądów na lecznicze działanie muzyki" (1982, 1987a, 1987b), założenia teoretyczne muzykoterapii (wprowadziłam muzykoterapię poznawczą, zob. La musicotherapie cognitive; le portrait musical du patient w: "La Revue de Musicotherapie Paryż 1989 nr 1, ss. 33-66 ) i jej metodykę w odniesieniu do pacjentów z zaburzeniami psychicznymi. Od początku swej pracy, czyli od 1970 r. stosowałam "techniki kierowanej wyobraźni" podawane do słuchania muzyki. W 1972 r. wprowadziłam muzykoterapię z instrumentami muzycznymi. W 1973 r. stworzyłam metodę "Portretu Muzycznego" ("PM"), dotyczącą diagnozy i harmonizowania struktury "ja" pacjenta, formę terapii tożsamości. Stosowana jest ona w drugim etapie leczenia w Klinice Nerwic, po omówieniu życiorysu przez pacjenta na psychoterapii grupowej. Metoda PM zawiera wiele różnorodnych technik z użyciem instrumentów muzycznych i percepcji muzyki (na zakończenie jej przedstawiana jest symulacja muzyczna 3 warstw struktury "ja" pacjenta).

Opracowałam dwie metody psychodramy muzycznej, z których jedną oparłam na regułach Morenowskich. Włączam swoją muzykoterpię do nurtu "psychoterapii muzycznej" ("musical psychotherapy"). Jest ona formą pracy terapeutycznej obejmującą także reparację doświadczeń urazowych, które mogą być źródłem utrwalonych, zautomatyzowanych, niekorzystnych dla pacjenta strategii kontaktu, które blokują jego rozwój. W efekcie działań muzykoterapeutycznych dokonywana jest zmiana tych strategii (re-matrycyzacja ich) i uruchamiany jest rozwój pacjenta.

W ostatnich latach nagrałam także trzy płyty z muzykoterapia relaksacyjną na zamówienie firm farmaceutycznych, m.in. z muzyką antylękową i antydepresyjną dla firm Sanofi-Synthelabo i Mead Johnson Nutritionals.

Od około 16 lat prowadzę też samodzielne programy naukowe dotyczące zagadnień muzykoterapii. Badałam np. efektywność swej metody "Portretu muzycznego", w związku z czym zaczęłam opracowywać "Test Znaczeń Muzycznych", którego fragmenty prezentowałam podczas XVII Światowego Kongresu Psychoterapii odbywającego się na Uniwersytecie Warszawskim. Ostatnio moje badania dotyczą procesu komunikacji muzycznej w muzykoterapii.